Pozwól dziecku być

EAN:

9788396180506

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2021

Oprawa:

zintegrowana

Strony:

416

Cena sugerowana brutto:

62.90zł

Stawka vat:

5%

Książka Pozwól dziecku być jest pierwszym polskim poradnikiem w duchu rodzicielstwa
RIE (czytaj: raj). RIE to rozwijany od ponad 75 lat nurt wychowawczy, bazujący na głębokim
szacunku do dziecka oraz ufności w jego możliwości. Poradnik powstał z potrzeby
przybliżenia polskiemu czytelnikowi tej inspirującej drogi rodzicielskiej, z której korzystają
z powodzeniem setki tysięcy osób w różnych częściach świata. Przeznaczony jest przede
wszystkim dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 0 do lat 7.
Wielu rodziców utożsamia zaangażowane rodzicielstwo z poświęceniem się dla dobra
dziecka. Intencją autora książki Pozwól dziecku być jest pokazanie, że codzienna dbałość o
pomyślność i rozwój naszych pociech może być znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza, niż się
często wydaje. Ma on nadzieję, że dzięki wskazówkom zawartym w poradniku czytelnik
odnajdzie w rodzicielstwie większą satysfakcję i radość.
Struktura książki ma charakter modułowy i bazuje na najważniejszych rodzicielskich
wyzwaniach oraz kompetencjach przyszłości, w które wielu rodziców chciałoby zaopatrzyć
własne dzieci. Po wyjaśnieniu, co w praktyce oznaczają fundamentalne dla RIE koncepcje
szacunku, zaufania i uważnej obserwacji czytelnik otrzymuje inspiracje w obszarach rozwoju
motorycznego, emocji, histerii, granic, konfliktów między dziećmi, zabawy, wewnętrznej
motywacji, samodzielności, współpracy oraz pewności siebie. Ostatni rozdział poświęcony
jest energii rodzica, którego potrzeby w relacji z dzieckiem są równie istotne.
Wszystkie rozdziały rozpoczynają wypowiedzi polskich rodziców praktykujących RIE na co
dzień, którzy podzielili się codziennymi obserwacjami, pokazując jak zalecenia tego nurtu
przekładają się na prawdziwe życie. Ich perspektywa uzupełnia przekaz książki.
Poradnik wzbogaca kolorowa wkładka z serią komiksów sytuacyjnych związanych z treścią
poszczególnych rozdziałów. Każda scenka ma dwa warianty, z których tylko ten po prawej
stronie oddaje ducha RIE. Zawarte w nim wypowiedzi rodziców skierowane do dzieci nie są z
założenia gotowymi skryptami do naśladowania, chociaż mogą nimi być. Służą jedynie jako
przykłady rozmowy zgodnie z RIE.