Strefa marek
Obsługa magazynów Kwal. SPL.01. cz.1

EAN:

9788302211430

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2023

Oprawa:

broszurowa

Format:

243x179 mm

Kod dostawcy:

A1609S0

Cena sugerowana brutto:

74.40zł

Stawka vat:

5%

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat organizacji procesów magazynowych dla zawodu technik logistyk i magazynier-logistyk do kształcenia w zakresie kwalifikacji SPL.01 (obsługa magazynów).

Część pierwsza publikacji omawia treści dotyczące podstaw logistyki (podstawowe pojęcia z tego zakresu, miary statystyczne w logistyce, systemy i procesy, punkty rozdziału w procesie logistycznym) i stopniowo wprowadza w najważniejsze zagadnienia. Skrupulatnie pokazuje procesy w magazynie (obszary magazynowe, zamawianie, dostawy, przyjęcie i składowanie towaru, moduły magazynowe, przechowywanie, kompletacja i wydawanie zapasu, ubytki). Zapoznaje z dokumentami magazynowymi, finansowymi i handlowymi (rodzaje, zasady sporządzania, wzory formularzy, przepisy prawa, dokumentowanie i ewidencja przepływów).

Podręcznik kładzie szczególny nacisk na zapasy w przedsiębiorstwie i zarządzanie nimi (klasyfikacja, podatność, gospodarka zapasami, analiza i prognozowanie popytu, ustalanie wielkości dostaw, koszty zapasów, monitorowanie ich stanu) i organizowanie procesów transportowych w magazynie (wyposażenie, środki transportu wewnętrznego, warunki transportu towarów). Przybliża również kwestie dotyczące zagospodarowania przestrzeni magazynowej (przepisy prawa i normy, ocena, optymalizacja, wskaźniki efektywności, wybór kontrahenta z użyciem średniej ważonej, odpowiedzialność kierownictwa i pracowników, zarządzanie magazynem) i treści związane z tematyką odpadów (regulacje prawne, klasyfikacja, unieszkodliwianie, zagospodarowanie, minimalizacja ujemnych skutków składowania, sposoby redukowania przyczyn powstawania odpadów, rodzaje odpadów niebezpiecznych, metody wtórne redukcji dioksyn, recykling).

Podręcznik omawia również istotne w zawodzie technika logistyka umiejętności miękkie, takie jak kompetencje personalne i społeczne, oraz najważniejsze przepisy prawa dotyczące m.in. ochrony danych osobowych, co pomoże w przyszłości odnaleźć się na rynku pracy. Dla ułatwienia wszystkie trudne definicje są zebrane w jednym miejscu w słowniczku pojęć.

W przyswajaniu informacji pomagają liczne zdjęcia, schematy i tabele (razem ponad 220). Podstawowe definicje wyróżniono graficznie (opatrzone poleceniem: ZAPAMIĘTAJ!). Teoria jest zobrazowana praktycznymi przykładami w tabelach (opatrzone informacją: PRZYKŁAD). Podręcznik pomaga również rozszerzyć podstawową wiedzę o dodatkowe, ciekawe informacje (opatrzone informacją: CIEKAWOSTKA) i pobudza zainteresowanie tematem .

Publikacja zawiera także liczne odesłania do filmów umieszczonych pod kodami QR, proponując odmienny (od standardowego) sposób podania informacji zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi. Bloki podsumowujące informacje (opatrzone poleceniem: SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI) wesprą weryfikację efektów kształcenia.