Strefa marek
Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego...

EAN:

9788377350249

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2013

Format:

166x242 mm

Cena sugerowana brutto:

42.00zł

Stawka vat:

5%

Promocja Bez prawa zwrotu

"Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym" znakomicie wypełnia lukę istniejącą zarówno w doktrynie, jak i na rynku wydawniczym. Do tej pory bowiem publikacje dotyczące omawianego zagadnienia miały charakter raczej przyczynkarski, a rozważania na temat pozycji ustrojowej i procesowej Sądu Najwyższego stanowiły głównie wątek uboczny innych zagadnień. Z tego względu recenzowana monografia będzie stanowić trwały wkład w naukę polskiego procesu karnego, a zarazem trudną do przecenienia pomoc dla praktyków wymiaru sprawiedliwości i to na wszelkich jego szczeblach. (...) Stanowi ona dzieło pionierskie w polskiej doktrynie, wytycza nowe kierunki naukowe i skłania do myślenia, przez co wysoka wartość publikacji nie podlega najmniejszej dyskusji. Autorka opiera swoje poglądy na literaturze, prezentuje znakomity warsztat naukowy (bibliografia pracy jest imponująca, wielojęzyczna), osadza funkcjonowanie polskiego Sądu Najwyższego na tle historycznym i prawnoporównawczym, odwołuje się do orzecznictwa polskiego, zagranicznego oraz międzynarodowego.

(fragment recenzji prof. dra hab. Piotra Girdwoynia)

O autorce:

Monika Zbrojewska (1972-2015) - dr hab. nauk prawnych, w latach 2014-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat, sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury, członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń oraz postępowania w sprawach o wykroczenia.