Strefa marek
Wróżda

EAN:

9788367545457

Wydawnictwo:

Klasa:

16+

Data premiery:

2023-09-15

Rok wydania:

2023

Format:

125x199 mm

Strony:

392

Cena sugerowana brutto:

44.90zł

Stawka vat:

5%

Promocja

Jeżeli odbiorca tej wiadomości nie jest jej adresatem, niniejszym informujemy, że otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz że przeglądanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. Ponadto niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami może zawierać informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538). Wykorzystywanie lub ujawnianie tych informacji jest prawnie zabronione, a naruszenie tych zakazów może stanowić przestępstwo zagrożone karą grzywny albo karą pozbawienia wolności, albo oboma tymi karami łącznie. W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy zwrotną pocztą elektroniczną oraz o usunięcie otrzymanej wiadomości oraz ewentualnych załączników.

If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this transmittal in error; any review, distribution or copying of this transmittal is strictly prohibited. Furthermore, this transmittal and any attachments may contain confidential information within the meaning of the Law of September 23, 2005 on Trading in Financial Instruments (J.L. 2005.183.1538). Any disclosure or usage of such information is prohibited by law and a breach of these restrictions may constitute a crime being subject to a penalty of a fine, or imprisonment or both the penalties simultaneously. If you have received this transmittal in error, please notify us immediately by an e-mail reply and delete this message and any attachments.