Strefa marek
Ekonomia w zarysie - ćwiczenia w.2

EAN:

9788377351468

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2023

Format:

165x243 mm

Cena sugerowana brutto:

21.00zł

Stawka vat:

5%

Książka zawiera ćwiczenia dotyczące treści z zakresu mikroekonomii i makroekonomii i jest ona dokładnie

dostosowana do treści i układu podręcznika Ekonomia w zarysie.

Książka Ekonomia w zarysie ćwiczenia jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów

korzystających z podręcznika Ekonomia w zarysie.

W książce zawarte są ćwiczenia obejmujące wszystkie zagadnienia z ekonomii występujące w podstawach

programowych kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji,

technik handlowiec, technik księgarstwa, technik prac biurowych, sprzedawca oraz technik usług pocztowych

i finansowych.

Książka Ekonomia w zarysie ćwiczenia, podobnie jak podręcznik, składa się z piętnastu rozdziałów. Każdy z

rozdziałów zawiera różnorodne ćwiczenia, zarówno pod względem formy, jak i stopnia trudności. Równocześnie

poszczególne rozdziały mają podobną strukturę każdy z nich zaczyna się od ćwiczenia polegającego na

wyszukaniu pojęć poznanych w czasie lektury rozdziału. Następnie materiał jest doskonalony przez uczniów w

trakcie rozwiązywania ćwiczeń polegających m.in. na:

uzupełnianiu luk w zdaniach;

określaniu, czy zdania są fałszywe czy prawdziwe;

dopasowywaniu pojęć do odpowiadających im charakterystyk lub definicji;

odpowiadaniu na pytania o charakterze problemowym;

rysowaniu wykresów przedstawiających opisane sytuacje gospodarcze;

wyszukiwaniu informacji w internecie;

rozwiązywaniu krzyżówek;

tworzeniu infografik, scenariuszy komiksów lub filmów oraz wykonywaniu innego rodzaju kreatywnych zadań.

Ćwiczenia zostały skonstruowane tak, aby oprócz poznawania i utrwalania materiału wspomagały

zdobywanie przez uczniów ważnych i przydatnych współcześnie umiejętności, w szczególności takich jak

wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, krytyczne myślenie, tworzenie i przedstawianie treści.