Działalność gospodarcza na rynku aptecznym...

EAN:

9788382864465

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2022

Oprawa:

broszurowa

Format:

210x148 mm

Strony:

400

Cena sugerowana brutto:

139.00zł

Stawka vat:

5%

Problematyka związana z funkcjonowaniem aptek jest niezwykle złożona i obejmuje wiele szczegółowych kwestii. Zwiększona liczba regulacji dotyczących tematyki farmaceutycznej i aptecznej na przestrzeni ostatnich 35 lat zmieniła realia funkcjonowania tego ? prima facie ograniczonego podmiotowo i przedmiotowo ? obszaru działalności życia gospodarczego i społecznego.

Mając do wyboru wielość zagadnień Autorzy wybrali kilka z nich, które punktu widzenia przedsiębiorców zasługują na szczególne zainteresowanie badawcze. Są to kwestie dotyczące:

- istoty przepisów ?antykoncentracyjnych?

- reklamy aptek i punktów aptecznych

- franczyzy aptek

- udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

- a także roli, znaczenia oraz wpływu samorządu zawodowego na funkcjonowanie przedsiębiorców.

Poradnik skierowany jest przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących apteki oraz franczyzodawców. Zainteresuje również prawników praktyków zajmujących się tym tematem, w tym adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Autorzy to pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego respektowania przez prawodawcę standardów prawidłowej legislacji, ochrony wolności i praw jednostki. Są twórcami szeregu opinii, w tym dotyczących konstytucyjności ingerencji prawodawcy w sferę dóbr konstytucyjnie chronionych, oraz autorami kilkuset opracowań naukowych z przedmiotowego obszaru.