Prawo o prokuraturze

EAN:

9788382352368

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2021

Oprawa:

broszurowa

Format:

240x160 mm

Strony:

940

Cena sugerowana brutto:

279.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Kompleksowy komentarz do ustawy z 28.1.2016 r. - Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 66) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7.4.2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1206 ze zm.) autorstwa wybitnego grona przedstawicieli doktryny i praktyki.

Komentarz zawiera autorską analizę przepisów, prowadzoną z wykorzystaniem najważniejszej i najbardziej aktualnej literatury przedmiotu oraz orzecznictwa.

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zagadnień zawartych w ustawie z 28.1.2016 r. - Prawo o prokuraturze, w tym m.in.:

organizacja prokuratury (organy i struktura organizacyjna prokuratury, samorząd prokuratorski, finansowanie działalności prokuratury),

działalność prokuratury (postępowanie przygotowawcze, udział prokuratora w postepowaniu sądowym i innych postepowaniach, nadzór nad wykonywaniem decyzji o pozbawieniu wolności),

przepisy dotyczące prokuratorów (powoływanie i odwoływanie prokuratora, obowiązki i prawa prokuratorów, odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa prokuratorów),

przepisy dotyczące asesorów prokuratury, asystentów prokuratorów i aplikantów prokuratorskich (zakres czynności prokuratorskich, staż asystencki),

skargi i wnioski (niezwłoczne przekazanie akt postępowania, rozpoznanie, pozostawienie bez rozpoznania),

przetwarzanie danych osobowych (ochrona danych osobowych, organy sprawujące nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych).