Komentarz do zmian w ustawach podatkowych

EAN:

9788382910513

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2022

Oprawa:

broszurowa

Strony:

626

Cena sugerowana brutto:

169.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Praktyczne omówienie zmian podatkowych, które mają wejść w życie w 2022 r.

Dnia 1.1.2022 r. weszła w życie ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.) zwana potocznie "Polskim Ładem", która wprowadza bardzo istotne zmiany w polskim systemie podatkowym. Ponadto, uwzględniono również zmiany do wskazanej ustawy zmieniającej dotyczące: realizacji działań w obszarze podatków zmierzających do powstrzymania wzrostu inflacji, wdrożenia elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, a także preferencji podatkowych dla małych producentów napojów alkoholowych.

W publikacji zostały uwzględnione zmiany wprowadzone ustawą z 27.1.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Druk Sejmowy Nr 1960), która dotyczy wprowadzenia mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz przeznaczenia dodatkowego wsparcia dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami; ponadto jednoznacznie rozstrzygnięto także, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Uwzględniono również rozporządzenie Ministra Finansów z 7.1.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28).

Celem publikacji jest objaśnienie w bardzo przejrzysty i kompleksowy sposób problematyki związanej ze zmianami podatkowymi wchodzącymi w życie w 2022 r. z uwzględnieniem ich praktycznych aspektów. Komentarz został wzbogacony o liczne przykłady, które pozwolą zobaczyć jak w praktyce "działają" zmiany przepisów.