Prawo o notariacie. Komentarz

EAN:

9788382236262

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2022

Oprawa:

twarda

Format:

240x179 mm

Strony:

1536

Cena sugerowana brutto:

299.00zł

Stawka vat:

5%

Publikacja stanowi komentarz do ustawy Prawo o notariacie napisany przez praktykujących notariuszy.
W dziale I zawarto omówienie przepisów regulujących ustrój notariatu (art. 178d) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa i poglądów doktryny. Szczegółowo zostały przedstawione zagadnienia dotyczące np.: kompetencji notariusza, obowiązków i praw notariuszy, ich wynagrodzenia, zwolnienia od opłat, powoływania i odwoływania notariuszy, samorządu notarialnego, nadzoru nad notariatem, odpowiedzialności notariuszy za szkody, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz aplikantów i zastępców notarialnych.
W dziale II znajduje się komentarz do przepisów odnoszących się do czynności notarialnych (art. 79112). Szczegółowo omówiono tam kwestie m.in.: rodzaju czynności, sposobu ich dokonywania, odmowy dokonania czynności notarialnej, jej stwierdzenia w protokole, uzasadnienia i zażalenia, a także czynności notarialnych, których nie można dokonywać wobec bliskich, aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, doręczania poświadczeń.