Kodeks spółek handlowych

EAN:

9788382860481

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2022

Oprawa:

broszurowa

Format:

210x148 mm

Strony:

37

Cena sugerowana brutto:

79.00zł

Stawka vat:

5%

Kodeks spółek handlowych:
ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052)
Krajowy Rejestr Sądowy:
ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2106)
Prawo przedsiębiorców:
ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105)
ustawa z 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz.U. z 2022 r. poz. 24)
Prawo upadłościowe:
ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140)
Prawo restrukturyzacyjne:
ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)
Ico_Gray_20.gif [378 B] W zbiorze uwzględniono podpisaną przez Prezydenta RP ustawę z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515), zmieniającą m.in. Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy i Prawo upadłościowe.
Uwaga! Ustawa opublikowana w dniu 12 kwietnia 2022 r. Dz.U. poz. 807. W zakresie zmian do Kodeksu spółek handlowych wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r.