Viehweg

EAN:

9788396099006

Wydawnictwo:

Klasa:

16+

Data premiery:

2022-02-24

Rok wydania:

2022

Oprawa:

twarda

Format:

225x140x20 mm

Strony:

206

Cena sugerowana brutto:

49.00zł

Stawka vat:

5%

Theodor Viehweg
(1907?1988) był niemieckim prawnikiem i filozofem, przedstawicielem szkoły
mogunckiej, autorem książki Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur
rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung (1953), która zainicjowała
współczesną dyskusję nad rolą topiki w prawie, tworząc nowy, zorientowany
praktycznie nurt w teorii i filozofii prawa. Viehweg rozumiał topikę jako wiedzę
o miejscach wspólnych (toposach), a same toposy ? jako możliwe punkty widzenia,
odgrywające rolę argumentów i figur argumentacyjnych. Topika miała pełnić nie
tylko funkcję inwencyjną (ars inveniendi), zwykle jej przypisywaną, lecz także
funkcję uzasadniającą (ars iudicandi). Viehweg chciał, by topika prawnicza
znalazła istotne miejsce w dyskusji nad podstawowymi zagadnieniami nauki prawa
i aby miała wpływ na praktykę prawniczą. Oczekiwania mogunckiego filozofa
spełniły się. Zainteresowanie topiką wzrosło już za jego życia, a współcześnie
topika znalazła zastosowanie w rozumowaniach prawniczych związanych z koncepcją
konstytucyjnego państwa prawa. Ten konstytucyjnoprawny renesans myśli Viehwega
stał się przyczyną powstania niniejszej książki.