Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii.. 4/2021 (29)

EAN:

5902490416994

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2021

Oprawa:

broszurowa

Format:

240x167x5 mm

Strony:

131

Cena sugerowana brutto:

118.00zł

Stawka vat:

8%

"Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" jest periodykiem
poświęconym teorii i filozofii prawa, filozofii społecznej i filozofii
polityki oraz socjologii prawa. Wydawane jest przez Wolters Kluwer Polska sp.
z o.o. na zlecenie Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej -
Sekcja Polska IVR.
Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
- Sekcja Polska IVR jest częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii
Prawa i Filozofii Społecznej, którego tradycją jest wydawanie "Archiv fr
Rechts- und Sozialphilosophie" (ARSP). Śladem przedsięwzięć międzynarodowych
także sekcje krajowe IVR wydają własne czasopisma. "Archiwum Filozofii Prawa i
Filozofii Społecznej" jest ich polskim odpowiednikiem.
"Archiwum
Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" ukazuje się cztery razy w roku.
Obejmuje ono numery zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Wersją
pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe.
W celu zapewnienia
najwyższego poziomu merytorycznego czasopisma oraz realizacji zasad etyki w
nauce publikacja odbywa się według następujących procedur. Wymagamy ujawnienia
wkładu wszystkich autorów i instytucji ich wspierających w powstanie artykułów,
w szczególności za niedopuszczalne uznajemy pomijanie autorstwa osób, które
miały wkład w powstanie pracy oraz przypisywanie autorstwa osobom, które nie
posiadają wkładu w jego powstanie.
Ponadto wszystkie artykuły podlegają
anonimowej pisemnej recenzji przez wybitnych przedstawicieli prawoznawstwa i
filozofii spoza jednostki, z której pochodzi autor artykułu oraz nie
znajdujących się w sytuacji konfliktu interesów.