Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne

EAN:

9788382353143

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2021

Oprawa:

broszurowa

Format:

235x165 mm

Strony:

356

Kod dostawcy:

00900600

Cena sugerowana brutto:

169.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu
Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Książka przedstawia podstawowe wzory procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz wskazuje drogi wdrożenia tych procedur w zakładach pracy w celu zminimalizowania nieprawidłowości mogących wystąpić w środowisku pracy, co wyróżnia ją na tle innych opracowań na rynku.

Podstawą możliwości zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności za mobbing i dyskryminację jest wykazanie, iż w danym zakładzie pracy istnieją skuteczne procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne oraz że są one stosowane. Pracodawca ma za zadanie wykazać, że nie ponosi winy w niewykonaniu zobowiązania, czyli, że zachował należytą staranność przy podejmowaniu działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Chodzi tu o liczne wielopłaszczyznowe rozwiązania, a nie wyłącznie o stworzenie samych procedur.

Zaplanowanie i praktyczne wdrożenie kompleksowych działań w tym zakresie jest nie do przecenienia, a skuteczne procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe powinny być wprowadzone przez każdego pracodawcę, niezależnie od skali i formy prowadzonej działalności. Publikacja pokazuje zagrożenia i daje rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań.

Autorzy w jak najbardziej praktyczny sposób przedstawiają zagrożenia i proponują rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań. Istnieje szereg przesłanek ustawowych, które pokazują niezbędność tego rodzaju działań. Publikacja wychodzi naprzeciw nowym rozwiązaniom.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego sygnalistów [dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz.Urz. UE L Nr 305, s. 17] to początek nieuniknionych zmian systemu polskiego prawa pracy, ale też szeroko rozumianej problematyki compliance, czyli systemu, który ma zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa. Takie działanie ma chronić przedsiębiorstwo przed karami czy stratami pieniężnymi w razie wystąpienia problemów wynikających z np. naruszenia przepisów prawa.