Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?

EAN:

9788375452679

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2011

Oprawa:

broszurowa

Format:

240x176 mm

Strony:

374

Cena sugerowana brutto:

49.00zł

Stawka vat:

5%

Działalność w dziedzinie polityki społecznej jest bez wątpienia coraz istotniejszym fragmentem aktywności Unii Europejskiej. Wzmocniło ten stan rzeczy wejście w życie w grudniu 2009 r. Traktatu Lizbońskiego, który m.in. nadał prawny charakter Karcie Praw Podstawowych, zawierającej dość szeroki katalog uprawnień socjalnych. Coraz internsywniejsze stają się także interakcje i współzależności między krajowymi politykami społecznymi na Starym Kontynencie. Te dwie i inne pokrewne tendencje prowadzą - nie tylko naszym zdaniem - do wykształcenia się swoistej ogólnoeuropejskiej "przestrzeni społecznej", którą można w skrócie określić mianem Europy Socjalnej.