Skarga i skarga kasacyjna w post. sądowoadministr.

EAN:

9788382462876

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2021

Oprawa:

broszurowa

Strony:

396

Cena sugerowana brutto:

179.00zł

Stawka vat:

5%

Nowość

Książka stanowi komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi i sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Omówione zostały także przepisy dotyczące wniosków dodatkowych, w szczególności o:

o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności,

o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym,

o przyznanie prawa pomocy,

o przywrócenie uchybionego terminu,

o wyłączenie sędziego.

 Publikacja zawiera obszerny wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, ilustrującego omawiane zagadnienia, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz także orzeczenia od niej odbiegające. Ponadto autorka prezentuje przykłady:

o wzorów pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym,

o zadań egzaminacyjnych z proponowanymi rozwiązaniami, nawiązujące do problemów najczęściej występujących w zadaniach na egzaminach kończących aplikacje adwokacką i radcowską.

Piąte wydanie książki uwzględnia aktualny stan prawny, jak również zmiany ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzone art. 96 ust. 1-17 i 19 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, które wchodzą w życie 1.10.2029 r. i dotyczą m.in.:

o zasad podpisywania pism wnoszonych w postaci elektronicznej,

o dostarczania odpisów załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego,

o zasad doręczania pism na adres do doręczeń elektronicznych.

 Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych.


Polecamy
Realny świat

Sara Pennypacker

Almond

Won-Pyung Sohn

Dieta bulionowa

dr Kellyann Petrucci

Miki i kraina Pradawnych

Denis-Pierre Filippi...

Zimny trop

Beata Dębska...