Prawo oświaty niepublicznej

EAN:

9788382463132

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2021

Oprawa:

broszurowa

Strony:

412

Cena sugerowana brutto:

59.00zł

Stawka vat:

5%

Publikacja szczegółowo omawia przepisy dotyczące oświaty niepublicznej i sposoby ich stosowania w praktyce.

Zaprezentowane zagadnienia zostały zilustrowane konkretnymi przykładami oraz opatrzone analizą często pojawiających się pytań i wątpliwości.

 Przedstawiono regulacje związane m.in. z:

o dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą funkcją szkoły, w tym: organizacją zajęć obowiązkowych i dodatkowych, ramowymi planami nauczania i bezpieczeństwem uczniów;
o zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;
o udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
o prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania;
o ustalaniem kwalifikacji nauczycieli;
o zakresem stosowania w oświacie niepublicznej ustawy - Karta Nauczyciela.

Autorka krok po kroku pokazuje, jak założyć niepubliczne przedszkole i szkołę, a także na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu danego typu szkoły lub placówki.

 W opracowaniu czytelnicy odnajdą odpowiedzi na pytania:

o które zajęcia szkoły niepubliczne muszą prowadzić, a których nie;
o czy w szkołach niepublicznych powinny działać te same organy, które funkcjonują w szkołach publicznych, i kto ustala ich uprawnienia;
o kto ma kompetencje do zmiany statutu szkoły niepublicznej;
o jaki jest zakres prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

 Książka jest przeznaczona dla dyrektorów szkół i przedszkoli niepublicznych oraz dla pracowników nadzoru pedagogicznego nad tymi placówkami.