Almanach Koła Młodych Sfera 3

EAN:

9788394288471

Rok wydania:

2016

Oprawa:

broszurowa

Format:

239x170 mm

Strony:

160

Cena sugerowana brutto:

30.00zł

Stawka vat:

5%

Almanach Koła Młodych Sfera 3 jest propozycją wydawniczą przynoszącą wiersze dwudziestu autorów związanych z krakowskim forum młodych przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Tradycja owego forum obejmuje z górą okres półwiecza. Niniejszy zbiór poezji kontynuuje almanachy Sfera (1998) i Sfera 2 (2006). Wyjaśnijmy, że tajemniczo brzmiący tytuł książki powstał ze skróconego w trakcie dyskutowania w Kole słowa aksjosfera.
Czy można żywić nadzieję, że zebrane wiersze wynikają nie tylko z głębszej potrzeby ekspresji, ale także z ambicji formułowania odpowiedzi na wezwanie, które płynie ze świata wartości? Nie będziemy tu analizowali poszczególnych utworów (a jest ich sporo!), ani próbowali szufladkowania materii poetyckiej przecież czytelnik znajdzie w utworach autorskie propozycje młodych godne uwagi (a może i krytyki). Ważne jest, czy mamy tu do czynienia z odkrywczą wizją teraźniejszości i z oryginalnością artystyczną.
Powiedzieliśmy, że Sfera 3 kontynuuje cykl publikacji młodych pisarzy, nawiązując więc do własnych korzeni. Dostrzegamy tu twarze znane z wcześniejszych publikacji (por. Sfera 2z 2006 roku), do których należą: Małgorzata Lebda, Aneta Kielan, Agnieszka Żuchowska Arent. Cenne jest to, że pojawia się grupa nowych autorów, znanych z publikowanych własnych książek: Michał Piętniewicz, Monika Kusztal, Marta Półtorak, Marta Kostyk, Jadwiga Grabarz, Joanna Bąk, Monika Maśnik, Gina Jusięga, Marta Różańska, Tomasz Olpiński Do grupy nowopoetyckich najmłodszych dołączyli: Marek Psonka, Piotr Szewczyk, Michał Zawrotniak, Aleksandra Furgała, Bartosz Kwiatkowski. Grupa autorów (nazywana niekiedy nową poezją krakowską) poszukuje nowych dróg artystycznych i własnej poetyckiej dykcji. Pomieszczone tu utwory ujawniają także próbę odpowiedzi na pytania egzystencjalne i temporalne (zwłaszcza odnoszące się do czasu teraźniejszego).
Czytajmy młodą poezję
/Prof. Bogusław Żurakowski