Filozofia i teoria prawa w.2

EAN:

9788325542092

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2012

Oprawa:

broszurowa

Format:

220x135 mm

Strony:

920

Cena sugerowana brutto:

129.00zł

Stawka vat:

5%

Książka "Filozofia i teoria prawa" przybliża ogromna różnorodność koncepcji dotyczących rozumienia i poznawania prawa, od starożytności do współczesności. W opracowaniu tym, głównie w ujęciu historyczno-rzeczowym, przedstawiono uwagi obejmujące refleksje prawnonaturalne, prawno pozytywne i realistyczne.
Książka charakteryzuje również inne wizje podejścia do prawa: hermeneutyczne, analityczno-językowe i logiczne, a także projekty argumentacji prawniczej i działania komunikacyjnego, fenomenologiczno-egzystencjalne, historiozoficzne, solidarystyczne, neokantowskie, pragmatyczne, systemowe, negocjacyjne, postmodernistyczne i po-postmodernistyczne.
Publikacja porusza zagadnienia dotyczące m.in.:
- Koncepcje prawnonaturalnego ujęcia prawa,
- Prawnopozytywne koncepcje prawa,
- Realistyczne pojmowania prawa,
- Analityczno-językowe podejście do prawa,
- Koncepcje argumentacji prawniczej i działania komunikacyjnego.
Obecne, drugie wydanie Filozofii i teorii prawa zostało nie tylko znacznie uzupełnione w treści, ale znalazły sie w nim także szersze rozważania filozoficzno-prawne myślicieli polskich. Wreszcie książka w większym zakresie zaprezentowała koncepcje prawne na tle ogólnych poszukiwań filozoficznych. Czytelnik znajdzie w książce również indeks myślicieli i indeks rzeczowy.