Issues in Foreign Language Teaching and Teacher...

EAN:

9788381830683

Autor:

Jolanta Latkowska

Wydawnictwo:

Śląsk

Rok wydania:

2021

Format:

210x150 mm

Strony:

268

Cena sugerowana brutto:

30.00zł

Stawka vat:

5%

Do czasu jej zamknięcia w 2019 roku Katedra Lingwistyki Stosowanej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Śląskiego prowadziła badania eksploracyjne nad nauczaniem i uczeniem się języka angielskiego jako języka obcego. Badania, odzwierciedlające szeroki zakres zainteresowań pracowników wydziału, dotyczyły wieloaspektowego charakteru języka i jego pedagogiki, koncentrując się na zaangażowanych stronach, jak również na złożoności procesu i przeplatających się tematach. Ten tom zawiera przegląd najnowszych badań przeprowadzonych przez byłych pracowników i jako taki przedstawia procesy analizy i refleksji nad zmieniającymi się trendami w kształceniu nauczycieli i nauczaniu języka angielskiego.

Until its closure in 2019, the Applied Linguistics Department at the University of Silesia's Institute of English Studies undertook exploratory research into the teaching and learning of English as a foreign language. The research, reflective of the breadth of interests of the department's staff, addressed the multifaceted nature of language and its pedagogy, focussing on the parties involved, as well as the process's complexities and intertwining themes. This volume provides a review of the most recent research by former staff members, and as such brings to bear the processes of analysis and reflection on evolving trends in teacher education and English language teaching.