Polskie prawo konstytucyjne wyd.6

EAN:

9788381878722

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2020

Oprawa:

broszurowa

Format:

250x176 mm

Strony:

380

Cena sugerowana brutto:

69.00zł

Stawka vat:

5%

Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
W szóstym wydaniu zaprezentowano ostatnie ważne zmiany dotyczące m.in.:
-trybu wyboru Prezydenta RP, wynikające z ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. oraz
-możliwości prowadzenia posiedzenia Sejmu i głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto w publikacji przedstawiono przemiany, które dokonały się w polskim prawie konstytucyjnym w latach 19181997, a także kwestię członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wpływu, jakie ma ono na funkcjonowanie państwa.