Pismo Św. ST i NT (paginatory)

EAN:

9788374249157

Oprawa:

twarda

Format:

160x220 mm

Strony:

2784

Cena sugerowana brutto:

140.00zł

Stawka vat:

5%

Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół
Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła.
Pismo Święte dla
całej rodziny - pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu.
Idea i cechy
najnowszego przekładu Pisma Świętego:
Maksymalna wierność tekstowi
oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego
języka polskiego.
Dbałość o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens
oryginalnego tekstu biblijnego.
Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach do
tekstu biblijnego współczesnych badań nad Pismem Świętym.
Unikanie w
przypisach i komentarzach specjalistycznego języka
teologicznego.
Umieszczenie przed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg
(np. Ewangelie) zwięzłych wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić
kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich
treści.
Nowoczesny i przejrzysty układ graficzny pozwalający sprawniej
korzystać z Pisma Świętego, tzn.:
- paginatory ułatwiające poruszanie się po
księdze Pisma Świętego (uwaga: ze względów technicznych są tylko 54
paginatory),
- przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu
biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron,
- komentarze do
poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące
główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte,
- odnośniki do innych miejsc w
Biblii, umieszczone na wewnętrznych marginesach stron,
- skrócone nazwy ksiąg
wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w dolnych rogach stron,
ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym.
- słownik
wyjaśniający 186 terminów biblijnych, tablice chronologiczne i mapy, które
przybliżają kontekst historyczny i geograficzny wydarzeń
biblijnych.