Prawo w działaniu T.45

EAN:

5902490414303

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2021

Oprawa:

broszurowa

Format:

240x167x8 mm

Strony:

163

Cena sugerowana brutto:

34.99zł

Stawka vat:

8%

Artykuły
Agnieszka Lewicka-Zelent
Juvenile Delinquents'
Expectation of Compensation in the Mediation Process | str. 9
Radosław Krajewski
Przestępstwo fałszowania licznika
samochodowego | str. 22
Ewelina Wojewoda
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty
przestępstwa z art. 77 ustawy z 2015 r. o leczeniu niepłodności | str.
38
Agnieszka Gutkowska
Nadzór prewencyjny. Wybrane aspekty
orzekania i stosowania wolnościowego środka postpenalnego | str. 52
Paulina Wiktorska
Procedury prawne związane z
możliwościami odseparowania sprawcy przemocy domowej od osoby doświadczającej
przemocy | str. 80
Aleksandra Klich, Marta Krysztofik
Udostępnianie danych
osobowych pacjentów prokuratorowi jako organowi prowadzącemu postępowanie
przygotowawcze a prawo do prywatności i ochrony danych osobowych uwagi
praktyczne | str. 91
Adriana Kuligowska
Przestępstwo zgwałcenia osoby
najbliższej wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne |
str. 106
Jan Kluza
Odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego ze
skutkiem śmiertelnym za zabójstwo w typie podstawowym (art. 148 § 1 Kodeksu
karnego) | str. 126
Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Jakub Hanc
Propozycja
nowelizacji art. 106 § 1 i art. 110a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego |
str. 141
Komentarze orzecznicze
Stanisław Hoc
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w
Warszawie z 24.11.2017 r., II AKa 269/17 | str. 149
Varia
Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Joanna
Repeć, Dorota Sobczak
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji
Naukowej The communist crimes individual and state responsibility.
Warszawa, 910 listopada 2020 r. | str. 157